piątek, 24 grudnia 2010

CZĘSTOCHOWA: SPA-niała akcja „Gwiazdka”

Akcja „Gwiazdka” zakończona sukcesem. Tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia marzenia dzieci spełniły się. W odpowiedzi na często wzruszające listy, grupa wspaniałych darczyńców zakupiła gwiazdkowe upominki, które 22 i 23 grudnia zostały przekazane dzieciom przez pedagogów Stowarzyszenia Pedagogiki Alternatywnej.

Prezenty (a było ich w sumie ponad 50) zostały rozdane w kamienicach przy ul. Mokrej, al. N.M.P, ul. Warszawskiej w Częstochowie, a także w ośrodku dla bezdomnych w Mariance Rędzińskiej pod Częstochową, w którym mieszka trójka dzieciaków. Dzięki tej – początkowo skromnej – akcji, która nabrała rozmachu a efekty przerosły nasze oczekiwania, dziecięce marzenia mogły być spełnione. Radość dzieci była ogromna, a niektóre z nich, jak np. malutki Kubuś, nie mogły uwierzyć, że naprawdę Ktoś spełnił Ich marzenia...

Dlatego pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim za włącznie się w tą akcję i za to, że dzięki Państwa prezentom w przeddzień świąt, na twarzach dzieci pojawił się uśmiech.

Zespół Stowarzyszenia Pedagogiki Alternatywnej życzy Wesołych Świąt spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze, spełnienia wszystkich marzeń oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

niedziela, 19 grudnia 2010

WARSZAWA: Konferencja „Partnerstwo dla dzieci – tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną”

16 grudnia 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo dla dzieci – tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację „Wspólna Droga – United Way Polska” w ramach Programu Partnerstwo dla Dzieci, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas tego spotkania przede wszystkim skupiono się na takich zagadnieniach, jak: rozwiązywanie problemów związanych z integracją społeczną, sposoby i definicje diagnozowania biedy czy przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży. W dyskusji głos zabrali m. in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a także Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

prof. dr habil. APS Małgorzata Orłowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej


Alina Wiśniewska - Dyrektor Departament Polityki Rodzinnej, MPiPS oraz
Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, MPiPS


Andrzej Rybus-Tołłoczko - Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W drugiej części konferencji, Prezes Fundacji Wspólna Droga, pani Małgorzata Mularczyk, przedstawiła uczestnikom efekty rozwoju programu społecznego „Partnerstwo dla dzieci” w ramach którego, członkowie organizacji pozarządowych w wielu miastach Polski, realizują programy pomocowe i profilaktyczne skierowane do dzieci.

Małgorzata Mularczyk, Prezes Zarządu Fundacji „Wspólna Droga”- United Way Polska

O efektach swojej pracy i realizowanych w ramach „Partnerstwa dla dzieci” projektach opowiedzieli przede wszystkim pedagodzy uliczni z Gdańska, Radomia a także z Częstochowy.

(od lewej) Ewa Konopko (PSPiA KLANZA Gdańsk), Gosia Zamorska (PSPiA KLANZA Gdańsk), Radek Witkowski (Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Społecznych Radom), Beata Domaszewicz ("Podwórkowe Anioły” Radom), Karolina Borecka (Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej Częstochowa), Tomek Osyra (Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej Częstochowa).

Przedstawiciele Stowarzyszenia Pedagogiki Alternatywnej w swojej prezentacji pt. „Współpraca MOPS, SPA i Urzędu Miasta na przykładzie tworzenia Diagnozy sytuacji dzieci na ulicy na terenie miasta Częstochowy” opowiedzieli o tym, jak tworzyło się owo partnerstwo w Częstochowie i jakie działania w jego ramach udało się zrealizować.


Oprócz wspomnianej diagnozy, czyli całościowego badania mającego określić skalę problemu dzieci na ulicy w naszym mieście, są to przede wszystkim takie programy, jak stricte uliczny „Mój miejski świat” oraz sztandarowy projekt SPA, czyli „Kino na trzepaku”, którego tegoroczną, drugą już edycję, udało się zrealizować właśnie dzięki nawiązanej w ramach „Partnerstwa dla dzieci”, współpracy z Urzędem Miasta.

Karolina Borecka oraz Tomek Osyra - Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej Częstochowa

Najważniejsza była jednak możliwość podzielenia się na forum ogólnokrajowym, swoimi doświadczeniami i realnymi efektami pracy oraz oczywistymi korzyściami, wynikającymi z działań realizowanych właśnie na zasadach partnerstwa z władzami samorządowymi.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci w ramach "Partnerstwa dla dzieci" w różnych miastach: Andrzej Grajczyk ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych WIATRAK w Wyszkowie, Małgosia Karpińska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze, Magda Gorażdża ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń" w Raciborzu, Michał Borecki ze Stowarzyszenia Pedagogiki Alternatywnej w Częstochowie oraz Robert Cieślar z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP, pracujący w Bytomiu.

tekst: Tomasz Osyra, SPA Częstochowa


niedziela, 12 grudnia 2010

WARSZAWA: Konferencja programu "Partnerstwo dla dzieci"

Dnia 16 grudnia 2010 w godz. 11.00 - 15.30 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5 w sali 259 odbędzie się konferencja "Partnerstwo dla dzieci - tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną". Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, firm i środowiska akademickiego, by wspólnie podsumować realizację programu "Partnerstwo dla dzieci", dofinansowanego w latach 2009-2010 w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Będziemy prezentować dotychczasowe działania i plany na przyszłość.

Część I
Problematyka dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w polityce społecznej


11.00 – 11.30
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dziecka w polityce społecznej państwa
Alina Wiśniewska - Dyrektor Departament Polityki Rodzinnej, MPiPS

11.30 – 11.50
Miejsce Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w rozwiązywaniu problemów związanych z integracją społeczną
Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, MPiPS

11.50 -12.30
Piętno wykluczenia. Bieda dziecka - diagnoza, instrumenty zmiany.
prof. dr habil. APS Małgorzata Orłowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

12.30 – 13.00 Rozwój programu społecznego „Partnerstwo dla dzieci”
Małgorzata Mularczyk, Wiceprezes Zarządu Fundacji „Wspólna Droga”- United Way Polska

13.00 – 13.40 Lunch


Część II
Działania podejmowane na rzecz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym na poziomie lokalnym

13.40 -14.00
Współpraca organizacji pozarządowych oraz samorządu w województwie mazowieckim
Andrzej Rybus- Tołłoczko- Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

14.00 - 14.20
Pomoc dzieciom zagrożonym marginalizacją społeczną w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych na terenie Dzielnicy Praga Południe
Izabela Zwierz - Wicedyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe

14.20- 14.40
Pedagogika ulicy w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
Małgorzata Zamorska, Ewa Konopko - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Gdynia

14.40- 15.00
Współpraca MOPS, SPA i Urzędu miasta na przykładzie tworzenia „Diagnozy sytuacji dzieci na ulicy na terenie miasta Częstochowy
Michał Borecki- Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej, Częstochowa

15.00 – 15.20
Lokalna sieć instytucji i przedsiębiorstw wspierających działania na rzecz przeciwdziałania marginalizacji dzieci w Radomiu Beata Domaszewicz – Prezes Stowarzyszenia „Podwórkowe Anioły”
Radosław Witkowski – Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Społecznych, Caritas Diecezji Radomskiej, Radom

15.20 – 15.30
Podsumowanie, zakończenie konferencji


Konferencję przygotowano w Ramach Programu Partnerstwo dla Dzieci, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich