poniedziałek, 27 lutego 2012

Katolicka Fundacja Dzieciom (Katowice)


Katolicka Fundacja Dzieciom prowadzi: świetlicę specjalistyczną, klub młodzieżowy i przedszkole, a od kilku lat zajmuje się również pracą uliczną. 
W ramach działalności streetworkingowej prowadzimy regularne dyżury uliczne, podczas których poszukujemy dzieci, które moglibyśmy objąć naszymi działaniami. Organizujemy dla nich róznego rodzaju zajęcia, najczęściej są to gry i zabawy, których celem jest pokazanie podopiecznym jak w sposób konstruktywny można spędzić czas na ulicy.
Ponadto prowadzimy "klub streetworkingowy" dla grupy dzieci, z którą pracujemy od 2007 roku. W czasie naszych spotkań, które odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, nasi podopieczni mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje, jak również uczestniczyć w róznego rodzaju zajęciach: sportowych, tanecznych, praktyczno-technicznych, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, kulinarnych, społeczno-edukacyjnych i wielu innych. Organizujemy również dla nich wyjścia o charakterze sportowym, kulturalnym oraz wycieczki poza miasto.

KONTAKT: 
Agnieszka Wesołek - koordynator ds. streetworkingu (tel. 505 -89-06-46 lub borowczykagnieszka@gmail.com)
Biuro Fundacji (tel. 32 251 91 95 lub katolickafundacjadzieciom@interia.pl)

Grzegorz Sarna (Katowice)


Z dziećmi ulicy pracuję od ponad roku. Wcześniej chodziłem jako wolontariusz do osób bezdomnych, mieszkających w Domu Brata Alberta w Katowicach, Sióstr Misjonarek Miłości pracujących z rodzinami dysfunkcyjnymi, jak również do domu dziecka „Stanica” w Katowicach. Praca na streetworkingu daje mi mnóstwo siły i radości. Każdy uśmiech wychowanka sprawia, że chce się żyć!