środa, 12 stycznia 2011

kreatywna ZIMA
Zimą ... na gorąco

duża Światoteka
Już niebawem ruszy kolejna edycja projektu fotograficznego w Bibliotece Światotece. Spotkanie organizacyjne za nami, pierwsze warsztaty odbędą się 20 stycznia, a tuż po nich foto nowości na naszym zakurzonym już blogu - bibliotekaswiatoteka.blogspot.com.

mała Światoteka

Z młodszymi światotekowcami, poza zajęciami z cyklu "Uśmiech Świata", które odbywają się w każdy wtorek, spotkamy się również w czasie ferii zimowych. Tym razem podczas ferii - rytm, ruch, taniec, muzyka, i szczypta aktywności plastycznych inspirowanych dźwiękiem.

wrocławska Biblioteka Światoteka PROJEKTY 2010Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu dzięki wsparciu Fundacji Wspólna Droga powołała do życia wrocławską BIBLIOTEKĘ - ŚWIATOTEKĘ, czyli miejsce edukacji nieformalnej, gdzie dzieci i młodzież z różnych środowisk spędzają czas w ramach cyklicznych spotkań ze sztuką, warsztatów fotograficznych, a także mają możliwość nadrobienia zaległości szkolnych podczas bezpłatnych korepetycji.

Na zajęciach, prowadzonych metodami pedagogiki zabawy, która nastawiona jest na osobowy kontakt między uczestnikami zajęć, integrację grupy, wspólne działanie i uczenie się przez doświadczanie, szczególną rolę odgrywa edukacja kulturalna.


Rok 2010 w Bibliotece Światotece to…

Spotkania ze Sztuką, czyli wspólna zabawa w czasie ferii i wakacji w bibliotece.


Noc w Bibliotece - Noc z Andersenem,

podczas której młodsi światotekowcy wspólnie ze swoimi rówieśnikami z wrocławskich szkół podstawowych wędrowali po Królestwie Baśni, a starsi wspierali ich w wykonywanych zadaniach, byli fotoreporterami i wolontariuszami (dla ciekawych fotorelacja z Nocy z Andersenem pod linkiem http://www.wbp.wroc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1822&Itemid=505


duża Biblioteka Światoteka, dla młodzieży

Projekt Wrocław – Pardubice, czyli fotograficzne wędrówki po Wrocławiu. Wspólne spacery po mieście zaowocowały stworzoną przez uczestników fotoprezentacją zachęcającą pardubicką młodzież do przyjazdu do Wrocławia.mała Biblioteka Światoteka, dla dzieci

Podczas spotkań w Dziale Pracy z Dziećmi – Bibliotece Siedmiu Kontynentów dzieci - w ramach cyklu "Uśmiech Świata", poznawały życie, tradycje, obyczaje i zwyczaje ludzi różnych narodowości oraz smaki i zapachy innych kultur. Nasze wirtualne podróże po Afryce, Australii i Azji były inspiracją do zabaw plastycznych i teatralnych.Biblioteka Światoteka w Brave Kids

Jednym z projektów, do którego mogli włączyć się niektórzy młodzi Światotekowcy, jest BRAVE KIDS - czyli "głos odważnych dzieci, sztuka, która umożliwia dialog, dzielenie się kulturą zamiast podziałów międzykulturowych", organizowany przez Stowarzyszenie Teatr Pieśni Kozła.


"Celem przedsięwzięcia jest prezentacja wyjątkowych artystycznych grup dziecięcych z regionów dotkniętych tragicznymi doświadczeniami histoyczno-społecznymi, klęskami żywiołowymi, konfliktami politycznymi, bezdomnością i biedą oraz budowanie przekonania, że sztuka daje możliwość przezwyciężenia traumatycznych przeżyć i wyzwolenia z niszczących ograniczeń. A także wspieranie różnorodnych form i systemów edukacji dzieci i młodzieży, konfrontowanie ich i rozpowszechnianie.

Projekt Brave Kids ma pokazać różnorodność kultury światowej, a przez to promować postawy tolerancji i otwartości względem drugiego człowieka."

24 czerwca 2010 r. dzieci i młodzież z odległych zakątków świata: Zimbabwe, Rwandy, Nepalu oraz Szwecji, a także grupy z Polski - uchodźcy z Czeczenii i Inguszetii oraz grupa dzieci z Wrocławia (m.in. z Biblioteki Światoteki i Świetlicy Środowiskowej "Źródełko") spotkały się razem we Wrocławiu.


Przez dwa tygodnie dzieci - pod okiem liderów z Awake Project (http://awakeproject.com/) - uczyły się wzajemnie i wymieniały umiejętnościami artystycznymi, by podczas występu finałowego opowiedzieć swoją historię, połączyć siły oraz energię każdej z kultur w spektaklu opowiedzianym "najbardziej uniwersalnym z języków - językiem sztuki", umożliwiającym poznawanie świata i jego różnorodności.

Więcej o projekcie Brave Kids ...

http://bravefestival.pl/bravekids/index.php/pl/o_projekcie/o_projekcie

Brave Kids w Bibliotece Światotece
Zajęcia integracyjne w Bibliotece Siedmiu Kontynentów DBP (26 czerwca 2010 r.)Występ inaugurujący BRAVE FESTIVAL 2010 (2 lipca 2010 r.)

http://www.youtube.com/watch?v=iy5NGEu6Il4

Przed Finałem Brave Kids ( 9 lipca 2010 r.)
Centrum Sztuki Impart