poniedziałek, 15 września 2014

Wsparcie i zachęta do nauki22 dzieci korzystających z zajęć prowadzonych przez wyszkowskich streetworkerów, rozpoczyna nowy rok szkolny z wyprawkami, które podarowała im amerykańska fundacja United Way, w Polsce funkcjonująca jako Wspólna Droga.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wiatrak” od lat współpracuje ze Wspólną Drogą, której jednym z celów statutowych jest streetworking – realizowanie działań pedagogicznych, zajęć z młodzieżą w jej środowisku. Streetworkerzy jak sama nazwa wskazuje (pochodząca z języka angielskiego, w Polsce mówi się też o nich jako pedagogach ulicy) wychodzą na ulice, trafiają do swoich uczniów na ich osiedlach, klatkach schodowych itp.
Taką działalność realizuje dzięki dofinansowaniu Urzędu Miejskiego i fundacji Wspólna Droga stowarzyszenie „Wiatrak”. Działania streetworkerskie przewiduje też projekt „Szansa” realizowany w wyszkowskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W jego siedzibie 29 sierpnia odbyło się krótkie spotkanie, podczas którego dzieci otrzymały wyprawki. Uczestniczyła w nim dyrektor OPS Agnieszka Mróz, koordynator projektu „Szansa” Katarzyna Kacpura oraz przedstawiciele stowarzyszenia „Wiatrak”: streetworkerzy Andrzej Grajczyk, Joanna Kamińska i Artur Laskowski, który w Wyszkowie zainicjował idee streetworkingu. Jak mówią, pedagog ulicy to tylko pośrednik, który nie ma zastąpić podopiecznym rodzica, ale ma za zadanie m.in. pomóc podopiecznym przywrócić dobre relacje z ich najbliższymi. Buduje w lokalnym środowisku autorytet, dzięki któremu przyciąga młodzież, poprzez przykład, zaangażowanie w działania próbuje zmienić ich zachowanie, postrzeganie świata. Pomagają w tym m.in. wycieczki organizowane dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego i Wspólnej Drogi.
- Często nasi uczniowie poza blokiem, klatką schodową nie znają nic więcej. Czasem ciężko wyciągnąć ich na pływalnię, czy dalsze wyjazdy. Kiedy jednak dają się przekonać i biorą udział w wycieczce, coś w nich się zmienia i zaczynają dopytywać o kolejne wyprawy – mówi Andrzej Grajczyk.
A. Grajczyk opiekuje się młodzieżą nie tylko przy okazji wizyt w muzeach, czy na koncertach, często proponuje także spływy kajakowe, marsze survivalowe i inne. Nierzadko są to jednak także wizyty na festynach, spotkaniach organizowanych w Wyszkowie.
Wyprawki, które dostały dzieci w ubiegłym tygodniu to nie tylko realna pomoc materialna (znalazły się w nich przybory potrzebne do szkoły jak zeszyty, piórniki). Mają być zachętą to nauki. 
Wsparcie materialne jest potrzebne wielu mieszkańcom gminy. Każdy, kto chce je okazać (np. przynosząc ubrania, wyposażenie domu) może to zrobić za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. 3 Maja 16, tel. 29 742 40 97). Można też pomóc własnym działaniem – od lat OPS realizuje program skupiający wolontariuszy i zachęca kolejne osoby do zaangażowania się.
Przez ostatnie miesiące OPS wsparł wielu młodych mieszkańców przygotowujących się do nauki. We współpracy z miejską biblioteką prowadził zbiórkę artykułów szkolnych, które przekazał 35 dzieciom z 28 rodzin. Wytypował też 50 pierwszoklasistów, którym PGE Dystrybucja SA przekazało wyprawki w ramach akcji charytatywnej „Energetyczny tornister”.
J.P.

Podopieczni wyszkowskiego streetworkingu otrzymali nie tylko plecaki, materiały biurowe, ale także przedmioty pozwalające rozwijać pasje takie jak piłka, czy książka (fot. J.P.)

Wyprawki wręczał Andrzej Grajczyk (fot. J.P.)