środa, 19 września 2012

WYSZKÓW: Projekt "Szansa"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie realizuje projekt systemowy  „Szansa” współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu mają możliwość korzystania z wielu instrumentów aktywnej integracji a m.in.

  • warsztatów „Szkoła dla rodziców” dostosowanych tematycznie do grupy docelowej z zakresu komunikacji miedzy rodzicami a dziećmi, pracy nad wspólnymi relacjami, umiejętności rodzenia sobie z trudnościami wychowawczymi
  • treningu umiejętności społecznych „Gospodarowanie domowym budżetem” pozwalającym na zdobycie umiejętności z zakresu przewidywania, planowania, oszczędzania oraz budżetowania kosztów. Nabycie umiejętności dokonywania wyborów oraz nadawaniu priorytetu wydatkom
  • treningu umiejętności społecznych „Autoprezentacja i sztuka rozmowy” polegający na nabyciu umiejętności zaprezentowania siebie w różnych okolicznościach
  • indywidualnych konsultacji z psychologiem w ilości godzin uzależnionych od indywidualnych potrzeb
  • asystenta rodziny
  • grupy samopomocowej dla rodziców
  • indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz doradcą prawnym

Dzieci uczestników mają możliwość korzystania z treningu kreatywności metodą ART. oraz w spotkaniach ze streetworkerem. Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież uczą się szacunku do własnego siebie, budowania własnych umiejętności i aktywnego udziału w życiu społecznym.


Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez pedagoga ulicy (niekonwencjonalna pedagogika), są w projekcie również osoby, które już z tego typu zajęć korzystały, osoby z „Grajcyli składu”. W ramach wymienionych zajęć pływaliśmy na basenie, odbyła się wycieczka rowerowa, wyjście na wystawę historyczną, ogniska i szykowane są następne atrakcje sportowe, turystyczne, survivalowe i kulturalne, które ukazują różne formy wypoczynku i rozwoju własnych zainteresowań.