sobota, 18 lutego 2012

KATOWICE: PROJEKT "Ul. Spełnionych Marzeń" (2012)


CELE PROJEKTU:
1.Zmiana wizerunku dziecka poprzez zakup niezbędnej bielizny, artykułów do higieny osobistej, jak również usługę fryzjerską i dentystyczna.
2.Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych poprzez organizację zajęć praktyczno-technicznych i plastycznych jak również stworzenie możliwości zaprezentowania i sprzedaży własnych wyrobów.
3.Wyrównanie szans edukacyjnych i braków intelektualnych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez organizację cyklicznych zajęć z języka angielskiego oraz zakup niezbędnych pomocy naukowych.
4.Rozwijanie umiejętności społecznych i praktycznych, jak również kompetencji osobistych poprzez organizację warsztatów edukacyjnych.
5.Umożliwienie uczestnictwa w szeroko pojętym świecie kultury jak również poznanie własnego miejsca zamieszkania oraz regionu poprzez zorganizowane wyjścia i wycieczki.

Projekt realizowany w ramach programu PARTNERSTWO DLA DZIECI.Agnieszka Borowczyk -Koordynator ds. streetworkingu/Katolicka Fundacja Dzieciom.