poniedziałek, 17 stycznia 2011

GDAŃSK: Wyjdziesz? Tropem zainteresowań

Obecnie realizujemy w Gdańsku projekt "WYJDZIESZ? Tropem zainteresowań", który jest kontynuacją pracy streetworkerów z dziećmi z Dolnego Wrzeszcza, rozpoczętej w lipcu 2009. Najpierw realizowaliśmy zajęcia polegające na wzajemnych zabawach podwórkowych, by się nawzajem poznać – my streetworkerzy i dzieciaki, później wyprowadzaliśmy dzieci poza ich podwórko, by poznały swoją dzielnicę bawiąc się w gry miejskie, odwiedzając ciekawe miejsca, korzystając z uprzejmości interesujących mieszkańców Wrzeszcza, fotografując, następnie wspólnie urządziliśmy wakacyjne Kino Podwórkowe dla mieszkańców dzielnicy, przy którym tym razem to nasze dzieciaki miały okazję zrobić coś dla mieszkańców swojej dzielnicy.

Podczas naszych spotkań z dziećmi staraliśmy się wprowadzić je do świata zasad, jakie obowiązują w świecie poza podwórkiem, tak by po jakimś czasie pracy z nami mogły one odnaleźć się na zajęciach oferowanych przez instytucje, w których zasady obowiązują. Od początku chcieliśmy, by dzięki pracy z nami dzieciaki z podwórka wyruszyły w świat. Właśnie teraz dzięki zajęciom pozalekcyjnym rozwijającym indywidualne zainteresowania każdego z dzieci, stawiają one swoje pierwsze kroki w owym pozapodwórkowym świecie. My im w tym towarzyszymy. Pomagamy w trudnościach. Dopingujemy.

Na początku roku szkolnego dzieci samodzielnie wybrały zajęcia dodatkowe, na jakie chcą chodzić, odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. We wszystkich przypadkach okazały się to być zajęcia sportowe: karate, capoeira, cheerleaders, zapasy. Podpisaliśmy kontrakt: my streetworkerzy postaraliśmy się o zapewnienie dzieciom możliwości uczestnictwa w takich zajęciach, dzieci zobowiązały się do systematycznego chodzenia na treningi, a także do uczenia się i nieprzynoszenia uwag ze szkoły, a rodzice do wspierania dzieci w ich chodzeniu na zajęcia. Każdy z partnerów: dziecko, rodzic i pedagog otrzymali kopię kontraktu, by pamiętali o swoich zobowiązaniach.

Oprócz zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania dzieci, wszystkim dzieciom proponujemy raz w tygodniu wyjścia na basen całą grupą, tak byśmy wszyscy nadal mieli ze sobą kontakt. Do chętnych dzieci potrzebujących pomocy w odrabianiu lekcji przychodzą wolontariusze Karolina, Agata i Kasia, którym bardzo dziękujemy za ich pracę. My streetworkerzy towarzyszymy dzieciom w wyjściach na ich zajęcia pozalekcyjne, jesteśmy w kontakcie z rodzicami, wolontariuszami, pedagogiem szkolnym oraz trenerami prowadzącymi poszczególne zajęcia, rozmawiamy też z samymi dziećmi. Bardzo chcemy, by wyjście dzieciaków w świat tropem ich zainteresowań się powiodło.

Projekt finansowany jest przez Urząd Miasta Gdańska, a także firmę Delphi oraz firmę Janssen Cilag w ramach programu Partnerstwo dla Dzieci Fundacji Wspólna Droga-United Way Polska. Dziękujemy!

Więcej o projekcie WYJDZIESZ? Tropem zainteresowań

Jeśli chcesz przekazać 1% podatku na nasze działania, w PIT wpisz:
„WSPÓLNA DROGA” UNITED WAY POLSKA KRS 000 007 1715, dopisek: KLANZA Gdynia