niedziela, 19 grudnia 2010

WARSZAWA: Konferencja „Partnerstwo dla dzieci – tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną”

16 grudnia 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo dla dzieci – tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację „Wspólna Droga – United Way Polska” w ramach Programu Partnerstwo dla Dzieci, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas tego spotkania przede wszystkim skupiono się na takich zagadnieniach, jak: rozwiązywanie problemów związanych z integracją społeczną, sposoby i definicje diagnozowania biedy czy przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży. W dyskusji głos zabrali m. in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a także Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

prof. dr habil. APS Małgorzata Orłowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej


Alina Wiśniewska - Dyrektor Departament Polityki Rodzinnej, MPiPS oraz
Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, MPiPS


Andrzej Rybus-Tołłoczko - Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W drugiej części konferencji, Prezes Fundacji Wspólna Droga, pani Małgorzata Mularczyk, przedstawiła uczestnikom efekty rozwoju programu społecznego „Partnerstwo dla dzieci” w ramach którego, członkowie organizacji pozarządowych w wielu miastach Polski, realizują programy pomocowe i profilaktyczne skierowane do dzieci.

Małgorzata Mularczyk, Prezes Zarządu Fundacji „Wspólna Droga”- United Way Polska

O efektach swojej pracy i realizowanych w ramach „Partnerstwa dla dzieci” projektach opowiedzieli przede wszystkim pedagodzy uliczni z Gdańska, Radomia a także z Częstochowy.

(od lewej) Ewa Konopko (PSPiA KLANZA Gdańsk), Gosia Zamorska (PSPiA KLANZA Gdańsk), Radek Witkowski (Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Społecznych Radom), Beata Domaszewicz ("Podwórkowe Anioły” Radom), Karolina Borecka (Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej Częstochowa), Tomek Osyra (Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej Częstochowa).

Przedstawiciele Stowarzyszenia Pedagogiki Alternatywnej w swojej prezentacji pt. „Współpraca MOPS, SPA i Urzędu Miasta na przykładzie tworzenia Diagnozy sytuacji dzieci na ulicy na terenie miasta Częstochowy” opowiedzieli o tym, jak tworzyło się owo partnerstwo w Częstochowie i jakie działania w jego ramach udało się zrealizować.


Oprócz wspomnianej diagnozy, czyli całościowego badania mającego określić skalę problemu dzieci na ulicy w naszym mieście, są to przede wszystkim takie programy, jak stricte uliczny „Mój miejski świat” oraz sztandarowy projekt SPA, czyli „Kino na trzepaku”, którego tegoroczną, drugą już edycję, udało się zrealizować właśnie dzięki nawiązanej w ramach „Partnerstwa dla dzieci”, współpracy z Urzędem Miasta.

Karolina Borecka oraz Tomek Osyra - Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej Częstochowa

Najważniejsza była jednak możliwość podzielenia się na forum ogólnokrajowym, swoimi doświadczeniami i realnymi efektami pracy oraz oczywistymi korzyściami, wynikającymi z działań realizowanych właśnie na zasadach partnerstwa z władzami samorządowymi.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci w ramach "Partnerstwa dla dzieci" w różnych miastach: Andrzej Grajczyk ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych WIATRAK w Wyszkowie, Małgosia Karpińska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze, Magda Gorażdża ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń" w Raciborzu, Michał Borecki ze Stowarzyszenia Pedagogiki Alternatywnej w Częstochowie oraz Robert Cieślar z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP, pracujący w Bytomiu.

tekst: Tomasz Osyra, SPA Częstochowa